top of page

Integritet

Integritetspolicy 


Behandling av personuppgifter på trolldom.se 

Din personliga integritet är viktig och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till mig.

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor om hur jag behandlar dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Integritetspolicyn gäller när trolldom.se tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp. 

Vilka personuppgifter samlar jag in om dig och varför?

Det kan röra sig om något av följande information:

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation,

Betalreferens

Köpta varor

För att kunna fullgöra mitt avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, utskickande av varor, fakturering och betalning, och tillhandahålla support.

För att kunna ge kundservice och besvara frågor.

För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla mina tjänster.

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm

Hur länge sparar jag dina personuppgifter? 

Jag sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vissa uppgifter i bokföringen behöver jag spara på grund av lagstiftning kring bokföring av e-handel. Allt annat raderas.

Hur skyddas dina uppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till mig kan du vara säker på att:

Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter

Jag lämnar inte ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Jag har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till?

Jag kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra mitt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster och fraktbolag. 

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av mig om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata mina rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till mig få besked om vilka personuppgifter jag har lagrade om dig och hur jag behandlar dessa

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.  

Har du frågor om hur jag behandlar personuppgifter kontakta mig som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Therese Eriksson

trolldom.se

Box 3050

Forshagagatan 58

123 31 Farsta

bottom of page