top of page
galdrar3.png

Trolldom & Magi

Det finns många olika förklaringar och benämningar på trolldom, spådom och magi. Även ännu fler sätt att utöva olika former av magi och trolldom.

Jag kommer berätta min version och hur jag tänker och arbetar. 

Jag vill först säga att för mig är trolldom, magi och det spirituella inget religiöst och har inget med religion att göra.
För mig är det mer ett förhållningsätt, en respekt och acceptans till att andevärlden finns och att vi både kan påverkas av den och själva påverka den på olika sätt, men också ett kulturarv som jag gärna bevarar.

Trolldom handlar inte heller enbart om andar och energier utan även om vår egen handlingskraft, tankar och interaktion som vi delar och integrerar med andra, både omedvetet och medvetet. Det är en blandning av psykologi, handling och tankekraft.


Det handlar också om att dra nytta av det växtriket, djur och naturen har att erbjuda. Att dra nytta av månens, solens och tidens energier och egenskaper.

Trolldom är ett begrepp för många olika saker som inkluderar bland annat att  spå och tyda olika situationer, personer, platser och även föremål.


Det finns energier runt omkring oss, i föremål och platser.  Även vi själva lämnar spår av energier som påverkar andra, likaså lämnar de döda spår efter sig. Det handlar om att kunna se och känna in det för att kunna arbeta med det men också att framför allt urskilja vad som är vad.

Trolldom handlar även om att genom tankens och språkets kraft förändra en situation till det bättre.

Det handlar om att utveckla sitt spirituella seende d.v.s. att kunna tolka vad som sker genom att använda alla sina sinnen men också ta hjälp av andevärlden, naturen och olika material som förstärker effekten.

När jag arbetar så visar jag stor respekt för andevärlden, för helgon, gud m.m. och drar nytta av dem i olika situationer där det passar och finns ett behov. Rätt metod på rätt plats är viktigt.

Inom vissa religioner är trolldom tabubelagt och det finns många fördomar om vad trolldom och magi är. Trots detta skyddar man sig för det onda ögat, mot förbannelser och har ett magiskt tänkande.

Det är vetenskapligt bevisat att de som har en tro oavsett vilken, mår bättre och är mer tillfreds med sina liv.

Har man en viss tro som fungerar så ska man hålla sig till den men vara respektfull mot den spirituella världen i stort och respektera de krafter som finns.


Trolldom har funnits och utövats långt innan alla religioner kom till och lever kvar på många ställen. Alla kulturer har sina egna benämningar på de som utför magi och reningsprocesser av andliga besvär men även naturmedicin och kunniga inom läkeväxter. Här i Sverige har de bland annat kallats för klok, kloka gummor/gubbar, trollkunnig mm.


I norden pratar vi om väsen, tomtar, troll och asagudarna medans i andra länder har de sina egna benämningar på samma sak. En del är till och med samma väsen som exempelvis Maran inom nordisk mytologi, heter Basty eller Batsi inom t. ex. turkiska mytologin. 

Genom alla tider har det funnits en tro och viss respekt för andevärlden och man har skyddat sig mot det "onda" och tagit nytta av det "goda".

Magiskt tänkande, skrock och vidskepelser av olika slag finns också världen runt och man undviker att göra eller säga vissa saker för att skydda sig mot otur. Detta gör man även om man inte är troende då det är kulturellt inbakat och något man lärt sig under uppväxten.  


Många reflekterar inte över varför man exempelvis inte lägger nycklarna på bordet eller undviker otursnumret 13 då det är något man bara lärt sig. 


Varför är många rädda för mörker? För de döda? Vad är det man "känner på sig" eller vem är det som iakttar när man får den känslan? Vad menar man när man säger att ett hus är otursdrabbat eller hemsökt? Hur påverkas man av det onda ögat?


Vem eller vad pratar vi med när vi besöker våra nära och kära vid gravstenen? Kan de påverka oss eller hjälpa oss?


Andevärlden finns överallt och kan påverka oss på olika sätt. En del känner inte av den alls medans andra kan både känna och påverkas av den, både positivt och negativt. 


Jag väljer att säga andevärlden för enkelhetens skull då det finns många olika benämningar och olika former av andar. Jag tänker inte gå in på dem alla men det som är gemensamt i alla kulturer är att man tror att man kan drabbas av otur, bli negativt påverkad eller till och med utsatt för en förbannelse.


Man tror också att man kan dra nytta av andevärlden för att dra till sig tur, lycka, kärlek och god hälsa.


Mitt arbete går ut på att hjälpa de som söker min hjälp genom att använda mig av gamla traditioner, ritualer och besvärjelser på ett anpassat och modernt sätt.

Behöver du hjälp med något är du välkommen att höra av dig.  Trolldom & Magi: Vår berättelse
Trolldom & Magi: Pro Gallery
bottom of page